Osnovni poticaj za izlazak ovog portala!

 

 

 

Sve je veća potreba ljudi za pozitivnim aspektima života, svjesnog rasta, a i duhovnog uzdizanja, potreba za istinom koja je ovdje, ali opet tako daleko. Svijest ljudi se polako i konstantno diže, nailazi na manipulativne snage koje je opet odvlače i usmjeravaju na najduži put. To su principi 3D dualnosti, koje moramo znati i osvijestiti, kako bi mogli dalje kročiti naš put ka zadanom cilju. Ako omogućimo svakom biću da spozna sebe i sve oko njega kao jednu nedjeljivu cjelinu tada smo dobili esencijalnu i pozitivnu energiju zajedništva i ljubavi svih prema svemu. To je osnova istine ovog dualnog svijeta i kao takva je potpuno funkcionalna. Mi smo Ti kreatori i moćna božanska bića, koja imaju moć odluke i realizacije svega što želimo, bilo to pozitivno ili negativno. Mali dio duša je toga potpuno svjesna dok je većina duša uhvaćena u suptilnu mrežu iluzija, gdje se konstantno konfrontira sa zakonima dualnog svijeta i ponavlja ispite koje je već davno riješila no ne i osvijestila. Mi smo jedan od pomoćnika koji pomažu zainteresiranim dušama kročiti taj najkraći put ka najvišem osobnom cilju, kroz svjesni i ciljni rad na sebi.

Kada shvatimo da ljubav prema sebi samom, otvara i sva druga vrata pozitivnih aspekata u neizmjernom obilju na svim nivoima, tada više neće postojati nikakvih prepreka da se popnemo stepenicu više, ka istinskoj sreći, božanskoj ljubavi i zajedništvu svih duša. Zbog toga je važno da sada osjetimo, što je to u nama i damo mu beskrajno povjerenje, slobodu i božansku ljubav.

Snaga i potpuni uspjeh je u zajedništvu svih nas. Kada iskusimo istinsku ljubav prema sebi, tada možemo biti sigurni da razumijemo što smo, tko smo i kuda idemo. Sada je pravo vrijeme da to i učinimo.
................................................................................................................................................................................

Mi organiziramo mnoga predavanja, radionice i webinare, kroz koje možete dobiti sve informacije i znanja koja su vam potrebna na vašem putu svjesnosti, osviještenja i duhovnosti. Naš je put, put kroz esencijalnu božansku ljubav, božansku istinu i samorealizaciju. Osobno iskustvo je to što nam osigurava svjestan i najbrži rast na našem putu kući.

 

 

 

"SADA JE PRAVO VRIJEME OSVIJEŠTENJA"

"SADA IMAMO SVU POMOĆ KOJA NAM JE POTREBNA DA TO I OSTVARIMO"