Duhovnost


Je samo dio stvarnosti viših spiritualnih božanskih razina, koji nam je dozvoljen vidjeti, osjetiti i doživjeti sa ovog našeg trećeg dimenzionalnog nivoa materijalne egzistencije. Što nam je viša percepcija svjesnosti, moguć nam je i uvid na više razine duhovnih-spiritualnih razina božanske stvarnosti, kojima tako i tako pripadamo i u konačnici se vračamo. Duhovnost nam olakšava put ka najvišem cilju božanske realizacije, ona nam je vodilja i putokaz. Ona nam pokazuje koliko smo ostvarili u ovom životu, kroz rad na osviještenju i duhovnosti. Više razine osviještenja duhovnosti nose sa sobom više konsekventnosti i odgovornosti prema svemu i svima. To i nije doista tako, jer na višim razinama ne postoji negativnosti i dualnosti Tamo smo svjesni svega u svakom momentu. Tamo je neopisivo lijepo, to je na višim nivoima sasvim normalno, jer tamo samo mi kreatori. Više razine imaju svoje zakonitosti, koje mi svojom logikom ne možemo shvatiti niti razumjeti.
Sada nam je važno svjesno živjeti ovdje i sada, za sada. Biti sretni da smo ovdje smjeli doći odraditi iskustva i osviještenja ove razine, a to će nas odvesti tamo gdje smo i zaslužili. Mi smo uvijek kreatori. Kreatori na razini naše svjesnosti, osviještenosti i spiritualnog-duhovnog iskustva."JA SAM UNIVERZUM U UNIVERZUMU BOŽANSKE LJUBAVI"