Istina

 

Objektivna istina ne postoji kao realnost, već samo kao iluzija nam nametnutih činjenica neke kontrolne institucije. Objektivna istina je samo iluzija momentalne željene istine subjektivnog mišljenja mislioca.

Istina sama po sebi ne postoji kao fiksna, ona se mijenja ovisno o osviještenju i razini svjesnosti. Ono što je za nas bila istina prije nekog vremena (npr. u djetinjstvu) više nije istina, pa tako niti ono što je sada za nas istina, nakon osviještenja nekih novih situacija, prestati će biti istina.
Možda je istina ovog nivoa da je sve iluzija i da smo mi sve u svemu kao jedna nedjeljiva cjelina, ali tu istinu tek trebamo osvijestiti.