Manipulacija

 

Nalazimo se u dimenziji kreacionistički stvorenoj od manipulacije. Gotovo sve oko nas je manipulacija i kako osvještavamo pojedini segment manipulacije postajemo sve svjesniji prirode stvarnosti i nas samih. Nakon što osvijestimo pojedini segment manipulacije, on prestaje za nas postojati kao manipulativan. Manipulacija je u funkciji našeg osviještenja.