Orgoniti


Orgonit je GENERATOR koji sve negativne energije (frekvencije) u njegovoj blizini pretvara u pozitivne i reflektira ih u svoje okružje. On uvijek obavlja danu mu funkciju. To čini neovisno o našim emotivnim namjerama ili ciljevima naših želja. Njegova funkcionalnosti je uvijek konstantna i besprijekorna. Svaki orgonit ima svoj opseg djelovanja, to ovisi o njegovoj veličini, ali i o koncentraciji te univerzalne energije univerzuma koja je u njemu konstantno pohranjena prilikom njegove izrade i energetiziranja. Postoje višestruke namjene i funkcije tih generatora. Ovisno o materijalima od kojih je manifestiran i programima koje nosi kao odašiljač određenih (uvijek pozitivnih) frekvencija. Postoje orgoniti koji su koncipirani za široki krug djelovanja te oni koji to čine koncentriranim uskim snopovima energije na ciljano područje djelovanja. Dobro je znati da postoje orgoniti koji ne funkcioniraju jer su ciljano ili iz neznanja tako i načinjeni.
O orgonitima se zna još uvijek vrlo malo. Oni rade na principima koji su našoj nauci još uvijek nepoznanica, što ne bi moralo tako i ostati. Na tom području niti ne postoji veći interes za neka naučna istraživanja, jer se radi samo o pozitivnom aspektu univerzalne energije. To se neće uskoro niti promijeniti, jer postoje interesne sfere koje su protiv tog znanja, njegove masovne upotrebe i korištenja. Na nama je da se individualno koristimo tim danim nam prednostima orgonske energije i orgonita.
Osnovni sastojci orgonita su Epoksi (epoksidna) smola (mogu se koristiti i prirodne smole), metalna špena, prah legura i plemenitih kovina (izuzev toksičnog olova i aluminija). Daljnji elementi koji se koriste za proširenje njegove funkcije su: kristali, minerali i drago kamenje te forme galaktičkih zavojnica i simbola (koji mogu biti i pozitivnog kao i negativnog pola). Koriste se i frekvencije ljekovitih biljaka ili same biljke (friške ili sušene). Moguće je koristiti i eterična ulja, energetski pozitivno drvo, mandale, mantre, simbole (slikane ili pisane), boje, magnete, kao i njihove kombinacije. Specijalne forme i oblici su također jedan aspekat obogaćenja njegovog djelovanja.
Zadnji i kao jedan od vrlo važnih i neizostavnih stavaka je: Nepristrana pozitivna energija, bez namjere i ciljanog efekta, koju dajemo-manifestiramo prilikom izrade orgonskih naprava-generatora. Orgonite koristimo u različite svrhe, (uvijek na pozitivnom polu) kao: U svrhu zaštite od negativnih frekvencija, za normaliziranje i balansiranje našeg mentalnog i emotivnog tijela, za zaštitu bilja, usjeva i najbližeg okružja, za energetiziranje hrane, pića te čišćenje i energetiziranje kristala. Oni se koriste i kao stabilizatori vremenskih prilika. Njima se može pročistiti i voda manjih jezera, bara, bazena za plivanje, vodospremnika vode za usjeve itd. Orgonit bi trebao biti naš stalan pratioc, za osobnu zaštitu, prevenciju, emotivnu ravnotežu i za svaku drugu priliku. Za one koji to žele mogu kod nas naučiti tehniku izrade takovih generatora.

 

TA UNIVERZALNA ENERGIJA UNIVERZUMA NIJE TO ŠTO MISLIMO, ŠTO VIDIMO, NITI TO ŠTO ŽELIMO, VEČ TO ŠTO JESMO