Predavanja - radionice - webinari


Predavanja:
Predavanja su osnova našeg rada sa dušama zainteresiranim za mnoge aktualne teme koje su na našem programu. Prvi kontakt i upoznavanje sa željenom temom ili područjem studiranja dobiva se kroz stručna predavanja na tu određenu temu. Naš put je specifičan i za mnoge neobičan zbog promoviranja i upoznavanja mnogih tema kroz stručna predavanja, koja su potpuno besplatna.

Radionice:
Mnoge teme zahtijevaju dublji, duži i konsekventniji rad, tako da se takove radionice organiziraju samo za određeni broj zainteresiranih osoba. Neke teme zahtijevaju duže vrijeme konsekventnog rada i zalaganja, tako da se i to mora uzeti u obzir pri odabiru teme studije. Većina radionica su potpuno besplatne (uvjeti su u prilogu same radionice)

Webinari:
To je novi oblik predavanja i radionica preko interneta, koje se održavaju u određeno vrijeme i samo sa za to prijavljenim osobama. Za taj oblik prisustvovanja radionicama nam je potreban kompjuter i internet. Ovi Webinari nam omogućuju da na svakom mjestu (i internacionalno) možemo prisustvovati svakom webinaru, predavanju ili radionici našeg interesa.

 

 


SAMO SVJESTAN i SAVJESTAN RAD NAS MOŽE UČINITI SVJESNIM I OSVIJEŠTENIM BIĆEM