Shop


Naša web trgovina je nešto drugačija i ima specifičnu namjenu. Gotovo svi produkti koje nudimo i prodajemo imaju namjenu da ih možete isprobati, testirati i tek kada se uvjerite da je taj produkt za vas dobar.
Tada imate mogućnost:
1. da taj produkt opet naručite, ili
2. da se prijavite na naše radionice, gdje ćete dobiti sve potrebno znanje kako bi sami mogli napraviti taj produkt
, sa kojim kasnije možete sami odlučiti što ćete učiniti.