Svjesnost


Kada spomenemo riječ svjesnost, odmah nam je jasno, kako smo svjesni svega što činimo, radimo, mislimo, vidimo i živimo. Sretni smo zbog toga da smo hvala bogu toga svega svjesni, a ne kao mnogi ljudi koji svega toga nisu svjesni i čine mnoge nama nerazumljive stvari. To viđenje je samo odraz naše percepcije svijesti na kojoj se momentalno nalazimo. To je ta, naša istina, naša subjektivna istina, koju u velikom broju slučajeva smatramo (našom ali ipak) objektivnom istinom. Te istine kao i svjesnost su toliko istiniti kao i sama istina kao objekt promatranja, razumijevanja i njezina percepcija na našem nivou svijesti.
Svjesnost je najviši vid iluzije stvarnosti na ovom egzistencijalnom nivou dualnog života, koji smo samostalno izabrali. Svjesno smo došli ovdje odraditi dio stvarnosti ove 3D dimenzije, kako bi kroz rad na sebi osvijestili bit našeg dolaska, bit naše duše, bit božanskog Ja u nama. Život u ovoj dimenziji je samo kap svjesnosti u oceanu osviještenja božanske ljubavi nižih dimenzija, koje su samo kap osviještenja u oceanu svjesnosti viših dimenzija božanske ljubavi, a te su dimenzije samo kap u .......................
Ne, to nije kraj. To je tek početak osviještenja svjesnosti božanskog Ja u nama. To je samo, svjesno osviještenje svjesnosti beskrajne božanske ljubavi u nama. Tek kada osvijestimo osobnu realizaciju, dolazi nam u susret osviještenje božanske realizacije. Dakako, ni to nije kraj. To je tok našeg puta, puta povratku kući.
Nadam se da će vas to ponukati doznati više o svim tim aspektima ovog života i njegovim još suptilnijim falsetama. Sve to nam uvelike može olakšati, ispuniti i uljepšati ovaj život, obogatiti ga, učiniti sasvim novim i svjesnijim. Ta odluka realizacije svih ovih aspekata je prepuštena vama samima. Ona je pravilna u tom trenutku kada vi to odlučite, a do tog trenutka će biti prava ona sada važeća.JA SAM ODRAZ BOŽANSKE SVJESNOSTI U UNIVERZUMU BOŽANSKE LJUBAVI