Kako instalirati Mumble "za nove članove"

Osim vašeg kompjutera su vam još potrebne slušalice (zvučnici) i mikrofon.

 

Program za komunikaciju Mumble možete skinuti na ovom linku:
http://srv.mitananda.info/download/portable-mumble/portable-mumble-de-violet.exe

Za Ipad, Mac i druge sisteme možete skinuti na ovom linku:
http://wiki.mumble.info/wiki/Main_Page 


1. Pokrenite (dva puta brzo kliknite) instalacijsku datoteku "portable-mumble-de-violet.exe" i birajte direktorij u koji želite da se program instalira tj. ekstrahira te pritisnite tipku "Extract".

2. U direktoriju gdje se program instalirao uđite u poddirektorij "Mumble-1.2.16" i pokrenite datoteku tj. fajl pod nazivom "mumble.exe".

3. Otvoriti će se prozorčić pod nazivom "Benutzername eingeben" u koji upišite svoje ime iza kojeg dodajte "-HR" (npr. Josip-HR) i kliknite na "OK".

Zatim će se otvoriti još jedan prozorčić s upitom o certifikatu, trebate kliknuti na "Ja".

 

Važno: Važno je, da su vaše slušalice i mikrofon priključeni, jer će vam biti potrebni za našu komunikaciju.

 

Sada ste automatski u čekaonici našeg mumble, piše: "Warteraum für Eingeladene Besucher"

Ovdje morate pričekati, dok se ja ne javim i registriram vas (to se čini samo prvi puta). Kasnije (automatski) sami slobodno ulazite na: "Workshop-HR"

Prvi puta je potrebno doći 15 minuta prije radionice zbog registracije.

 

Kada želite govoriti, tada je potrebno na vašoj tipkovnici pritisnuti tipku: "x" te je držati pritisnutu dok govorite.


DOBRODOŠLI NA NAŠ MUMBLE - HR