Zermaljske i vanzemaljske civilizacije


Da. Druge zemaljske civilizacije postoje, postojale su i postojati će. To što ih mi ne možemo vidjeti, nije dokaz njihovog nepostojanja. Vjeruje se da svaki čovjek ima dušu, bez obzira što je ne možemo vidjeti. Na našoj planeti zemlji postoje civilizacije koje žive sa nama već tisuće godina, no mi ih ne možemo locirati, bez obzira što su materijalni. Neke od tih specija žive u podzemnim gradovima. Drugi su se prilagodili životu pod more. Jedan dio tih biča žive na drugim frekvencijama, ali na našoj lokaciji. Civilizacije koje koriste mimikriju, bezbrižno se kreću i žive s nama. Biča koja nastanjuju Agartu (svijet šuplje zemlje) su svakako egzistentna, no jako malo ljudi u to i vjeruje. Biča lave/vatre su ovdje no, naša nam nauka želi dokazati sasvim suprotno.

   SVA BIČA SU SAMO MANIFESTACIJA BOŽANSKE LJUBAVI NA OVIM NIŽIM NIVOIMA