Živjeti od svijetlosti


Živjeti od svijetlosti - Živjeti na Prani. DA ! To je moguće. Za sve one koje interesira usmjeravanje sebe do svog maksimalnog potencijala. Za one koji imaju hrabrost da dozvole Božanskoj iskri u sebi da ih održava. Za one koji sebi daju dozvolu da budu sve ono što mogu da budu. Živjeti od svjetlosti je nešto što smo tako dugo prakticirali a u ovom životu zaboravili. To nije razlog za nevjericu, jer samo u Njemačkoj danas živi oko 20 000 ljudi koji su to naučili na tečajevima u 180 škola. Danas imamo mogućnost da to i sami kod kuće ostvarimo, (ne lakomisleno sami, već uz pomoć tečaja i osobe koja nas kontrolira). Ovdje možete naći literaturu i tečaj. Potrebno je predznanje (iz literature) i priprema, a tek onda primjena tehnike. U ovoj knjizi doznati ćete sve pojedinosti o životu i egzistenciji čovjeka koji živi samo od svjetlosti. Mi sami određujemo o svemu kroz našu volju, bilo to o hrani, piću, spavanju, liječenju ili samoizlječenju.

 


MI SMO SVJETLOST-ŽIVIMO OD SVJETLSTI-MI SMO SVJESNOST SVJETLOSTI


.